Zábava a zážitky


Jezdit na Å¡kolní výlety patří ke Å¡kole tak nÄ›jak odedávna. A je to stále stejné. Žáci v každé třídÄ› se na takovou akci velmi těší. Proto, aby se jim vydaÅ™ila, aby si ji opravdu užili a mÄ›li na co vzpomínat, musí být dobÅ™e zajiÅ¡tÄ›ná. A pÅ™edevším je nutné pÅ™ichystat pro dÄ›ti vhodný program. Program s takovými aktivitami, jež budou odpovídat jejich vÄ›ku, program, který je bude bavit a pÅ™inese spoustu zážitků. NaÅ¡tÄ›stí na to už nejsou uÄitelé sami, ale můžou využít služby specialistů na aktivity tohoto typu. Nabízené služby pÅ™edstavují kompletní zajiÅ¡tÄ›ní celého pobytu vÄetnÄ› atraktivního programu a průvodců.

Jednodenní i dvoudenní výlety

Å kolní výletymají mnoho podob. OdliÅ¡nosti lze najít jak v programu, tak tÅ™eba i v jejich délce. PovÄ›tÅ¡inou tyto rozdíly souvisí s tím, do jaké třídy žáci chodí. VÄ›k ovlivňuje samozÅ™ejmÄ› jejich zájmy a tím i pÅ™edstavy o tom, jakby taková akce mÄ›la vypadat. RIKITAN nabízí pobyty na jeden i více dní pro žáky vÅ¡ech vÄ›kových kategorií. Nabízí kompletní služby vÄetnÄ› pÅ™ipraveného programu a vÄetnÄ› služby, kterou zajiÅ¡Å¥ují průvodci. UÄitelé mají možnost vybrat si z pestré nabídky takový typ pobytu, který bude právÄ› jejich žákům nejlépe vyhovovat.