Proč se oblíbené typy zábavy v průběhu dějin měnily

Již od počátku naší civilizace lidé chtěli nejen pracovat, ale také se bavit. Tím ostatně nejsme nijak výjimeční – mnoho především sociálních druhů si hraje i v dospělém věku, kdykoliv k tomu mají příležitost. Ovšem nevyvíjeli jsme se jen fyzicky, stejným procesem procházela i naše kultura. A je jasné, že spolu s ní se měnily i formy zábavy, které byly přípustné či které byly populární. Rozhodně je pak zajímavé podívat se na tento vývoj právě z historického hlediska.

 

divadlo je dlouhodobě velmi oblíbené

 

Například společenské hry známe již ze starověkých civilizací, ať už se jednalo o Egypt, Čínu či Sumer. Všude si lidé spolu hráli hry, které často vyžadovaly dobrý úsudek a strategické myšlení. Mnohé z nich pak, byť v obměněné variantě, hrajeme dodnes. Sem patří například šachy, dáma, ale i Člověče, nezlob se!, byť tehdy byly známy pod zcela jinými názvy, a pravidla byla také trošku odlišná.

 

S nástupem středověku přišly první větší změny. Najednou bylo na zábavu z velké části pohlíženo jako na ztrátu času. Lidé se měli věnovat především své práci a Bohu. Trávit čas hloupostmi nebylo vhodné, i když je pravdou, že šlechta si na kratochvíle čas našla. K nim se přidal také lov, v oblibě bylo také divadlo, byť to bylo zcela zapovězeno ženám.

 

Člověče, nezlob se! je starší, než si myslíme

 

Renesance přinesla potřebné uvolnění. Najednou se začalo značně rozvíjet například umění, ať už jde o malířství či sochařství. Lidé opět začínali hrát nejrůznější hry, a to nejen vrchnost, ale i prostí obyvatelé.

 

Uvolňování pokračovalo, a s ním i vědecko-technická revoluce a vývoj nových druhů zábavy. Najednou již nemusíme chodit do divadla, máme kina. Ke hře není potřeba partner, můžeme si zahrát videohru. A pokud si ji přeci jen chceme zahrát i s někým dalším, pak ona osoba nemusí být ve stejné místnosti – nemusí být ani na stejném kontinentu.

 

Pravdou je, že možností je dnes nespočet. Jen málokdo si však uvědomuje, jak dlouhá cesta k tomu vedla. A to je škoda, neboť je skutečně fascinující.