Neusnout na vavřínech


Jak si pÅ™edstavit vavříny ze známé vÄ›ty, kterou se Äastujeme vždy, když jsme v nÄ›Äem dobří, získali jsme první místo v nÄ›jaké soutěži, na závodech, odnášíme si medaili, diplom nebo soÅ¡ku jako ocenÄ›ní? „Neusni na vavřínech!“ Jinak Å™eÄeno – buÄte dál pilní, pracovití, bystří, ostražití, skromní, abyste si nadále vedli výbornÄ›. Udrželi si dobré výsledky ve Å¡kole, sportu, v hudbÄ›, zpÄ›vu, výtvarné Äinnosti, ale i v mnohých dalších Äinnostech. JednoduÅ¡e jde o to nepolevovat v další přípravÄ› a nezlenivÄ›t, nestát se namyÅ¡leným, pyÅ¡ným, že jsem jen já nejlepší a jedniÄka, kdo je víc, ale stále na sobÄ› pracovat, s chutí pokraÄovat, zdokonalovat se.

listy vavřínu

Vavříny si tedy můžeme pÅ™edstavit například jako omamné kvÄ›tiny – zvonky, které nás, lehce se pohupujíc ve vÄ›tru, sladce uspí. Nebo jako nÄ›jaké zvláštní hudební nástroje s líbivými zvuky a melodií, jež ukolébají naÅ¡e smysly k hlubokému spánku. Nebo jako nÄ›co zlatavého, co nás svým leskem úplnÄ› oslepí, zpomalí nebo zastaví. Podíváme-li se na webové stránky www.odpovedi.cz, doÄteme se, že původ má úsloví „neusnout na vavřínech“ ve starovÄ›kých olympijských hrách. VítÄ›z zde Å¡el v průvodu a na hlavÄ› mÄ›l vÄ›nec upletený z listů olivy nebo z vavřínu. (VÄ›tve vavřínu a olivovníku si jsou celkem podobné.

vavřínový věnec

Místo plodů olivovníku – oliv, má vavřín bobule modroÄerné barvy o velikosti lískových oÅ™echů.) V dneÅ¡ní dobÄ› se například umÄ›lcům symbolicky pÅ™edávají vÄ›nce z „bobkového“ listí. Ve Wikipedii se dozvídáme, že Olivovník evropský (Olea europaea) je strom stálezelený, stejnÄ› také i Vavřín vzneÅ¡ený (Laurus nobilis) neboli bobkový list je také stálezelený strom (nebo keÅ™). Jako by i vítÄ›z mÄ›l být takový – snažit se být stále vítÄ›zem. Navíc jsou plody a listy onÄ›ch stromů zdravé a léÄivé. Listy vavřínu například zmírňují kÅ™eÄe, jsou antimykotické (na ekzémy) a antibakteriální. Abychom na vavřínech neusnuli, je tÅ™eba být zdravý a plný síly. Svými úÄinky nám tedy k tomu pomáhají.