Jaké výhody mají fotovoltaické elektrárny Plzeň


V současné době se dostávají do módy nové způsoby získávání elektřiny. Zatímco dříve jsme byli v podstatě závislí na uhelných elektrárnách, dnes se situace začíná měnit. Do módy přichází stále více takzvané obnovitelné zdroje energie, především pak ta solární. Není pochyb o tom, že právě tyto, jako například fotovoltaické elektrárny Plzeň, mají oproti těm klasickým jasné výhody. Je tedy pravděpodobné, že jejich rozvoj bude pokračovat stále dál.

fotovoltaické panely na střeše

V první řadě je to fakt, že si ji prakticky každý může nainstalovat na svou střechu nebo jiné vhodné místo. Není tedy závislý na klasických poskytovatelích, nehledě na to, že za vyrobený a spotřebovaný proud nemusí platit. To se hodí zvláště v dnešní době prudce se zvyšujících cen u prakticky všech komodit.

Samozřejmě je potřeba poznamenat, že tato technologie prozatím není tak rozvinutá, aby se na ni v tomto ohledu dalo plně spoléhat. Zvláště v zimě bude nutné doplňovat ji z klasické rozvodné sítě. I tak by nám však mohla při správném používání slušně ušetřit.

dům s vlastní fotovolatickou elektrárnou

Dále je tu fakt, že při výrobě proudu nedochází ke znečišťování životního prostředí či emisím skleníkových plynů. Dnes, kdy se již začínají výrazně projevovat účinky globálních změn klimatu, je již jasné, že právě snižování podílu skleníkových plynů v atmosféře, zvláště pak oxidu uhličitého, je potřeba.

Samozřejmě, jsou zde i určité nevýhody. Například pokud vezmeme klasické sluneční elektrárny, tak tyto často zabírají velké plochy půdy, kterou by šlo využít k jiným účelům, například jako ornou půdu. Té totiž začínáme mít se zvyšující se populací a větší zastavěností nedostatek, který bude nutné dříve či později řešit.

Solární panely jsou však jen jedním ze způsobů, jak získávat elektřinu z alternativních zdrojů, ačkoliv u nás nejpoužívanější. Je však dobré znát jak jeho výhody, tak i jeho současná omezení, abychom věděli, co přesně od nich můžeme čekat.