Náš život


Je vÅ¡eobecnÄ› známo, že každý ÄlovÄ›k nebo každá rodina má svůj styl života a takzvaný life style. Life style je nÄ›co, kdy ÄlovÄ›k žije tak, jak si pÅ™eje a také to hodnÄ› dodržuje. Myslíte si, že life style je také vegetariánství nebo veganství? Pokud ano, tak máte samozÅ™ejmÄ› pravdu. Protože opravdu hodnÄ› způsobů, jak ÄlovÄ›k může žít, aby mu vÅ¡echno vyhovovalo a nebo jak si pÅ™eje. Já jsem také dříve byla taková, že jsem pÅ™estala jíst maso. Tohle mi vydrželo asi pÄ›t a nebo Å¡est let, ale nedÄ›lala jsem to z toho důvodu, že by to byl nÄ›jaký můj styl života nebo life style. MÄ› jednoduÅ¡e pÅ™estalo maso chutnat a už jsem ho prostÄ› nemohla vůbec ani dát do pusy, natož abych ho spolkla.

Lidé žijí své životy.

Vůbec jsem netuÅ¡ila, proÄ se mi tohle dÄ›je, protože dříve jsem mÄ›la opravdu ve velkém ráda steaky a nebo kuÅ™ecí stehna. Jenomže nÄ›jak se mi to v hlavÄ› nÄ›jak asi pÅ™emístilo nebo pÅ™eplo a mÄ› najednou pÅ™estalo chutnat maso. Až po Å¡esti letech jsem zase zaÄala jíst maso, ale opravdu v malém, protože i nyní mi maso tak moc nechutná a jsem spíše na sladké jídla. Já vím, že sladká jídla nejsou vůbec zdravá, ale když to ÄlovÄ›ku chutná, tak se jednoduÅ¡e nedá se s tím nic dÄ›lat.

Držme spolu.

Proto jsem si Å™ekla, že každý ÄlovÄ›k má svůj life style a je úplnÄ› jedno, jak se cítí u toho ostatní, protože pokud ÄlovÄ›ku nÄ›co vyhovuje, je to samozÅ™ejmÄ› jenom jeho vÄ›c. Opravdu žádný ÄlovÄ›k nemá, co kecat druhým do toho, jak si žije. SamozÅ™ejmÄ›, že jsou ale i lidé, kteří žijí opravdu Å¡patný life style a nejdou vůbec příkladem. Nejlepší by bylo, kdyby každý žil svůj life style opravdu poctivÄ› a také Å¡el potom příkladem své rodinÄ›, a to hlavnÄ› svým dÄ›tem. Protože pokud svým dÄ›tem ukážete zdravý life style a zdravý životní styl, tak potom také můžete mít takovou devadesát procentní jistotu, že i vaÅ¡e dÄ›ti půjdou správným a zdravým smÄ›rem, pÅ™esnÄ› tak, jak to má být.