Hodí se zrovna ploty betonové skutečně všude?

Na rozdíl například od Spojených států Amerických je u nás poměrně běžné mít pozemek oplocený. Ovšem typy plotu, které při tom používáme, se od sebe značně liší. Každý z nich má své výhody a nevýhody, avšak primárně záleží na tom, jak budou plnit svou hlavní funkci, a tou je ochrana našeho pozemku.

V tomto případě vychází nejlépe ploty betonové. Ty je zdaleka nejobtížnější překonat, a navíc neposkytují případnému zloději pohled do naší zahrady a tedy i možnost naplánovat si cestu dovnitř. Není tedy divu, že se pro něj rozhoduje stále více lidí.

klasický betonový plot

Zde se však nabízí otázka, zda je skutečně vhodný skutečně ke každému domu a pozemku. Nesmíme totiž zapomínat, že ačkoliv má své nesporné výhody, má i určité nevýhody, které mohou některým lidem velmi vadit. Tím asi největším problémem je cena. Ta je ze všech typů plotu zdaleka nejvyšší. Ne každý tak má na jeho pořízení, zvláště v dnešní ekonomické situaci. Mnoho lidí musí sáhnout po levnější možnosti, neboť jim zkrátka nic jiného nezbývá.

betonový plot ve výstavbě

Také je zde již zmíněný fakt, že skrz něj nelze vidět. Tím se liší od plaňkového plotu, který v závislosti na vzdálenosti mezi jednotlivými laťkami poskytuje alespoň částečný výhled. U pletiva to platí ještě více. Proč je to ale problém?

Jednoduše řečeno, může to vyvolat pocit izolace. Podvědomě se tak můžeme cítit na svém pozemku v podstatě jako vězni. Jistě, je to jen psychologický efekt, avšak nelze popřít, že je skutečně reálný. Navíc se tím vytváří takřka neustálý stín, což znamená, že u něj v podstatě nelze mít zahradu – všechny rostliny potřebují alespoň trochu přímého slunečního světla, aby rostly a prosperovaly.

To vše je potřeba si uvědomit, než se pustíme do stavby. Možná tak totiž zjistíme, že betonový plot v našem případě není to nejlepší řešení. Tím se vyhneme budoucímu zklamání i zbytečným nákladům, což je vždy velké plus.